Kirja ja opinnäytteet

Kirjat ja opinnäytteet

Aalto, Liisa (2004): Akilandian utopia. Aki Kaurismäen ”yhteiskunta” ja tyyli kolmen työläisrepresentaation kautta tarkasteltuna. Turku: Turun yliopisto, 110 lehteä. Opinnäyte: Pro gradu -työ: Mediatutkimus.

Aho, Tuulikki ym. (1993): AKIM. Kaurismäki-bibliografia & -filmografia. Tampere: Tampereen yliopisto, 110, [5] s. Sarja: (Tampereen yliopiston kirjaston julkaisuja. Sarja D, ISSN 0784-3305 ; 11).

Ahvenjärvi, Henna-Riikka (2004):  Puhetekoja ja keskustelun periaatteita Aki Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. [Tampere]: Tampereen yliopisto, 92, [4] lehteä. Pro gradu -työ: Kieli- ja käännöstieteiden laitos.

Airas, Christel & Raitasalo, Aune (2005): Sisäinen ja ulkoinen todellisuus Aki Kaurismäen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä. Teoksessa Pintaa syvemmältä : Itä-Suomen Psykoterapiayhdistyksen 25-vuotisjuhlakirja / toimittaneet Pirjo Saarinen… [et al.] [Helsinki] : Yliopistopaino, 278 s. ISBN 951-570-623-8 (nid.)

Andreikėnaitė, Giedrė (2003): Aki Kaurismäen elokuvan Varjoja paratiisissa lehdistövastaanotto Suomessa. Turku: Turun yliopisto, 99 lehteä. Pro gradu -työ:  Kulttuurihistoria.

Anttila, Eila (toim.) (2000): Lyhyttä ja pitkää. Kotimaisia elokuvantekijöitä. Helsinki: BTJ, 424 s. Englanninkielinen tiivistelmä. ISBN 951-692-474-3 (sid.)

Bacon, Henry (2003): Aki Kaurismäen sijoiltaan olon poetiikka. Teoksessa Ahonen, Kimmo ym.: Taju kankaalle. Uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. Turku: Kirja-Aurora, 271 s. ISBN 951-29-2462-5 (sid.)

Bagh, Peter von (1992):  Suomalaisen elokuvan kultainen kirja. Helsinki: Otava : Suomen elokuva-arkisto,  367 s.
ISBN 951-1-12295-9 (sid.)

Bagh, Peter von (2002): Aki Kaurismäki ja suomalainen todellisuus. Teoksessa Suomen kansallisfilmografia. Osa: 10 : 1986-1990 : vuosien 1986-1990 suomalaiset kokoillan elokuvat /  toimituskunta Sakari Toiviainen ym.  Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 716 s. ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-2678-9 (osa, sid.)

Bagh, Peter von (2002):  Drifting Shadows. A Guide to the Finnish Cinema. Translated from the Finnish by Sue de Nîmes. Helsinki: Otava , 127 s. Käännetty suomenkielisestä käsikirjoituksesta. ISBN 951-1-16301-9 ( nid.)

Bagh, Peter von (2005): Suomalaisen elokuvan uusi kultainen kirja. Uud. laitos. Helsinki: Otava : Suomen elokuva-arkisto,  735 s. Ilmestynyt aiemmin nimellä Suomalaisen elokuvan kultainen kirja. ISBN 951-1-12705-5 (sid.)

Bagh, Peter von (2006): Aki Kaurismäki. [valokuvat: Marja-Leena Hukkanen] ; [kuvatekstit: Aki Kaurismäki ja Peter von Bagh] . Helsinki: WSOY, 224 s. ISBN 951-0-31773-X.

Boni, Stefano & Gianetto, Claudia (ed.) (1998): Finlandesi probabilmente… Il cinema di Aki e Mika Kaurismäki. Torino: Lindau, 162 s. Italiankielinen. ISBN 88-7180-223-3.

Canby, Vincent ym. (1999): The New York Times Guide to the Best 1000 Movies Ever Made. New York: Randon House, 1002 s. ISBN 9780812930016
Mukana Aki Kaurismäen Tulitikkutehtaan tyttö: James, Caryn: The Match Factory Girl (October 3, 1990) , s. 544-555.

Connah, Roger (1991): K/K : a couple of Finns and some Donald Ducks. Cinema in society. Helsinki: VAPK-Publishing ,  505, [3] s. ISBN 951-37-0351-7 (nid.)

Cowie, Peter (1990): Finnish cinema.. Helsinki: VAPK-publishing , 223 s. Published by Finnish Film Archive. 1. p. ilm. 1976 Suomen elokuvasäätiön kustantamana. ISBN 951-37-0000-3 (nid.)

Eue, Ralph & Söffker, Linda (Hg.) (2006): Aki Kaurismäki. Mit Beiträgen von Lars-Olav Beier, Harun Farocki, Ulrich Gregor, Anke Leweke und Jan Schulz-Ojala. Berlin: Bertz-Fischer, 224 s. Saksankielinen. ISBN 3-929470-89-6

Gambier, Yves (1999): La traduction cinematographique. D’un roman sous-titre. Teoksessa Meidal, Björn (red.):  Sidor av samma sak? Sex uppsatser om översättning. Åbo : Åbo Akademi, 105 s. Sarja: Meddelanden / Åbo Akademi, litteraturvetenskapliga institutionen, ISSN 0358-3988 ; nr 26.Osa tekstistä ranskaksi. Kohdehenkilöinä mm. Henri Murger ja Aki Kaurismäki. ISBN 952-12-0482-6 (nid.)

Grönqvist, Johanna (2000): Längtan hem : det nostalgiska begreppet i filmer av Aki Kaurismäki och Markku Pölönen. Turku : Turun yliopisto, 93 lehteä. Ruosinkielinen. Pro gradu -työ: Elokuva- ja televisiotiede.

Heino, Erja-Outi (1990): Hemmot hortoilevat. Teoksessa Niemi, Marja ym. (toim.): Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto,  186 s. ISBN 951-9455-17-5 (nid.)

Heiskanen, Outi & Santakari, Minna
 (2004): Asuuko neiti Töölössä? Elämää elokuvien Helsingissä. Julkaisija: Helsinki: Teos,  191 s. ISBN 951-851-015-6 (sid.) Elokuvasta Calamari Union s. 132-137.

Hotanen, Tarmo (1998): Latinot suomalaisella valkokankaalla. Teoksessa Pakkasvirta, Jussi & Aronen, Jukka (toim.):  Kahvi, pahvi ja tango : Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteet. Helsinki: Gaudeamus,  279 s.
ISBN 951-662-740-4 (sid.)
Mukana: Simo Penttilä,  Spede Pasanen,  Aki Kaurismäki ja Mika Kaurismäki.

Hukkanen, Marja-Leena (1997): Kaihon kultamaa. Valokuvia Aki Kaurismäen elokuvista. Helsinki: Otava.
ISBN 951-1-14287-9

Hänninen, Harto (1997): Kinosaurus. Elokuvafriikin vuosisata. Helsinki: Otava , 319 s. ISBN 951-1-13577-5 (sid.)

Härmä, Kimmo (2010): Pienoistutkielma elokuvasta Ariel. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, 12 lehteä. Pienoistutkielma: Historia- ja maantieteiden laitos. Ariel-pienoistutkielma.pdf

Koivunen, Anu (2006): Do You Remember Monrépos? Melancholia, Modernity and Working-Class Masculinity in The Man Without Past. Teoksessa Thomson, C. Claire (ed.)
Northern Constellations. New Readings in Nordic Cinema. Norwich: Norvik Press (University of East Anglia), 245 s.
ISBN 1870041631

Kuuskoski, Martti-Tapio (2005): Oodi elokuvan muistolle. Teoksessa Suomen kansllisfilmografia. Osa: 12 : 1996-2000 : vuosien 1996-200 suomalaiset kokoillan elokuvat / toimituskunta Sakari Toiviainen ym. Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 866 s. ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-3970-8 (osa, sid.)

Kyösola, Satu (1993): Shadows in paradise de Aki Kaurismäki. Un film, un style. Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 97 s.  Opinnäyte, ranskankielinen.
Tekijä tarkastelee Aki Kaurismäen elokuvaa Varjoja paratiisissa ja vertailee sitä muuhun Kaurismäen tuotantoon pyrkien löytämään hänen elokuvastaan sekä yksilöllisiä että tekijän koko tuotannolle yhteisiä piirteitä. Ohjaajalle on hänen mukaansa tyypillistä työympäristön, ravintoloiden ja kahviloiden käyttö elokuvien tapahtumapaikkoina.

Kyösola, Satu (1994): Hamlet de William Shakespeare et autres ’presences’ dans Hamlet goes business de Aki Kaurismäki. Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 107 l. Lisensiaattityö, ranskankielinen.

Kyösola, Satu (2000): Työläisistä ja torakasta eli rikos ja rangaistus Aki Kaurismäen elokuvatuotannossa. Teoksessa Suomen kansallisfilmografia. Osa9 : 1981-1985 : vuosien 1981-1985 suomalaiset kokoillan elokuvat / toimituskunta Sakari  Toiviainen ym. Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 628 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-2677-0 (osa, sid.)

Kyösola, Satu (2001): Des ombres et des nuages. Dynamiques mélancoliques dans l’oeuvre d’Aki Kaurismäki.  Paris: Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, 390 s. Väitöskirja, ranskankielinen. Suomenkielinen nimi: Varjoista ja pilvistä. Melankolian dynamiikka Aki Kaurismäen tuotannossa.

Kyösola, Satu (2004): Kadotettu par(at)iisi eli boheemielämää Aki Kaurismäen tuotannossa. Teoksessa Suomen kansallisfilmografia. Osa: 11 : 1991-1995 : vuosien 1991-1995 suomalaiset kokoillan elokuvat   / toimituskunta Sakari Toiviainen ym.  Helsinki : Edita  & Suomen elokuva-arkisto, 780 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-3969-4 (osa, sid.)

Kyösola, Satu (2007): Viattomuuden kadotettu aika – särkynyt unelma katajaisesta kansasta Aki Kaurismäen elokuvissa. Teoksessa Suomalaisuus valkokankaalla : kotimainen elokuva toisin katsoen. Helsinki : Like, 251 s.
ISBN 978-952-01-0012-4 (nid.)

Laakso, Hanna (2000): ”Black faces” : kohti kriittistä näyttelijäsuoritusta : Kati Outisen näyttelijäsuoritus Aki Kaurismäen elokuvissa. Turku : Turun yliopisto, 125 lehteä. Pro gradu -työ: Elokuva- ja televisiotiede.

Laakso, Martti (2006): Parisuhteen dialektiset jännitteet ja konfliktit Aki Kaurismäen Varjoja paratiisissa -elokuvassa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 74 s. Pro gradu -työ: Viestintätieteiden laitos, puheviestintä.

Laukkanen, Tuula (1991): Kuva-analyysi Mika Kaurismäen elokuvasta Arvottomat. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 75 lehteä + 13 liitel. Pro gradu -työ: Taidehistorian laitos.

Lepistö, Leena (1999):  Musiikin käyttö Aki Kaurismäen elokuvissa. Työväen Akatemian kulttuurisihteerilinja 1996-1999.  30 s. + liitteet. Lopputyö.

Lyytikäinen, Pirjo & Tonteri, Päivi  (toim.) (2003): Romaanihenkilön muodonmuutoksia : kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  181 s. ISBN 951-746-464-9 (nid.)
Artikkeli Luvattoman rakkauden lumo käsittelee myös Aki Kaurismäen elokuvaa Juha.

Manninen, Ilona (2005): Dialogin tyyli elokuvassa Mies vailla menneisyyttä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 87, [1] s.
Pro gradu -työ: Suomen kielen laitos.

Mattila, Vesa (1988): Tekstistä elokuvan kieleen : Rikos ja rangaistus: romaanin ja kahden filmatisoinnin vertaileva tutkimus. Helsinki : Helsingin yliopisto, 101, [8] s. Pro gradu -työ: Teatteritiede.

Myllylahti, Eevi (2008): Identiteetin sakralisaatio Aki Kaurismäen Suomi-trilogian elokuvissa. Turku : Turun yliopisto, 88, [1] s. Pro gradu -työ: Uskontotiede.

Nestingen, Andrew (2005): Aki Kaurismäki’s Crossroads : National Cinema and the Road Movie. Teoksessa Transnational cinema in a global north : Nordic cinema in transition / ed. by Andrew Nestingen and Trevor G. Elkington. Detroit : Wayne State U. P., 379 s. ISBN 0-8143-324-39

Nestingen, Andrew (ed.) (2004):  In search of Aki Kaurismäki. Aesthetics and Contexts.Toronto: University of Toronto : Aspasia Books,  119 s. Sarja: (Journal of Finnish studies / The Finnish Studies Program, University of Toronto, ISSN 1206-6516 ; vol 8, number 2). Englanninkielinen.
ISBN 0-9737165-0-9 (nid.)
Sisältö: Börje Vähämäki: ”Editorial”; Andrew Nestingen: ”In Search of Aki Kaurismäki”; Sakari Toiviainen: ”The Kaurismäki Phnenomenon”; Satu Kyösola: The Archivist’s Nostalgia; Jochen Werner: ”Talking Without Words: Aki Kaurimäki’s Rediscovery of the Virtues of Cinema; Pietari Kääpä: ”The Working Class Has No Fatherland’: Aki Kaurismäki’s Filmas and the Transcending of National Specificity”; Andrew Nestingen: ”Leaving Home: Global Circulation and Kaurismäki’s Ariel”.

Nummelin, Juri (2009): Elokuvan lyhyt historia. Helsinki: BTJ, 176 s. ISBN 978-951-692-720-9 (sid.)

Nummelin, Juri (2005): Valkoinen hehku. Johdatus elokuvan historiaan. Tampere: Vastapaino, 460 s. ISBN 951-768-164-X (nid.)

Pekkilä, Erkki
 (2007): Stardom, Genre and Myth : Music in Aki Kaurismäki’s Film The Man Without a Past. Teoksessa Essays on sound and vision / John Richarson and Stan Hawkins. Helsinki : Yliopistopaino, 452 s. ISBN 978-951-570-726-0 (nid.)

Piirainen, Tanja (2007): Aki Kaurismäkis Mies vailla menneisyyttä – Der Mann ohne Vergangheit : ein Vergleich zwischen dem finnischen Original, der deutschsprachigen untertitelten und der deutschsprachigen synchronisierten Fassung. Helsinki : Helsingin yliopisto, 73 s. Saksankielinen. Pro gradu -työ: Germaaninen filologia.

Pitkänen, Tuomas (2007): Kristillisiä teemoja Aki Kaurismäen luuseritrilogiassa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 61 s.
Tutkielma: Teologinen tiedekunta, käytännöllinen teologia.

Plahov, Andrej (2006): Aki Kaurismäki : poslednij romantik. Moskva : Novoe lit. obozrennie, 237 s. ISBN 5-86793-479-9 (nid.)

Reuter, Sandra (2005):  Images of Finland in Aki Kaurismäki’s proletarian trilogy: (Shadows in paradise, 1986; Ariel, 1988; The match factory girl, 1990).  Sevilla: Padilla Libros Editores & Libreros,  69 s. Originally a dissertation (film and visual cultures), Middlesex University, London. ISBN 84-8434-355-3  (nid.) ISBN 978-84-8434-355-4

Rinnekangas, Rax  (2002): Muisti on valon toinen kieli = Memory is the other language of light. Salo: Lurra Editions, 149 s. Teksti suomeksi ja englanniksi. ISBN 951-98346-3-X (nid.)

Schneider, Steve Jay (general ed.) (2003): 1001 Movies You Must See Before You Die. Selected and Written by Leading Internnational Critics. London: Quintet Publishing, 960 s. ISBN 18440344X
Mukana Aki Kaurismäen Ariel: ”Ariel makes for hypnotic viewing, forecasting the greatness that Kaurismäki would achieve in 2002’s Man Without a Past.”

Soila, Tytti ym. (1998):  Nordic National Cinemas. London: Routledge, 262 s. Sarja: National Cinemas Series.
ISBN 0-415-08194-7 (sid.) ISBN 0-415-08195-5 (nid.)

Soila, Tytti (ed.) (2005): The Cinema of Scandinavia. London: Wallflower Press,  274 s. ISBN 1-904764-22-3 (nid.)
ISBN 1-904764-23-1

Suomen kansallisfilmografia. Osa9 : 1981-1985 : vuosien 1981-1985 suomalaiset kokoillan elokuvat  / toimituskunta: Sakari Toiviainen ym. (2000). Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 628 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-2677-0 ( osa, sid.)
Filmografiatiedot, juoniselostukset ja lehdistöarviot elokuvista Saimaa-ilmiö (1981), Rikos ja rangaistus (1983) ja Calamari Union (1985).

Suomen kansallisfilmografia. Osa: 10 : 1986-1990 : vuosien 1986-1990 suomalaiset kokoillan elokuvat /  toimituskunta: Sakari Toiviainen ym.  (2002). Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 716 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-2678-9 (osa, sid.)
Filmografiatiedot, juoniselostukset ja lehdistöarviot elokuvista Varjoja Paratiisissa (1986), Hamlet liikemaailmassa (1987), Ariel (1988) ja Leningrad Cowboys Go America (1989).

Suomen kansallisfilmografia. Osa: 11 : 1991-1995 : vuosien 1991-1995 suomalaiset kokoillan elokuvat / toimituskunta Sakari Toiviainen ym. (2004).  Helsinki : Edita & Suomen elokuva-arkisto,  780 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-3969-4 (osa, sid.)
Filmografiatiedot, juoniselostukset ja lehdistöarviot elokuvista Boheemielämää (1992), Pidä huivista kiinni, Tatjana (1994), Leningrad Cowboys Meet Moses (1994) ja Total Balalaika Show (1994).

Suomen kansallisfilmografia. Osa 12 : vuosien 1996-2000 suomalaiset kokoillan elokuvat / toimituskunta Sakari Toiviainen ym. (2005). Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 866 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-3970-8 (osa, sid.)
Filmografiatiedot, juoniselostukset ja lehdistöarviot elokuvista Kauas pilvet karkaavat (1996) ja Juha (1999).

Söderholm, Berit (2008): Zur Intertextualität in Aki Kaurismäkis Film Der Mann ohne Vergangenheit : mit besonderer Berücksichtigung der Wiedergabe von Ironie uns Anspielungen in der deutschen Untertitelungen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 112 s. Saksankielinen. Pro gradu -tutkielma: Germaaninen filologia.

Tani, Sirpa (2008): Banaalien ympäristöjen estetiikka Aki Kaurismäen elokuvissa. Teoksessa Arto Haapala ja Virpi Kaukio (toim.): Ympäristö täynnä tarinoita : kirjoituksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä. [Kuopio] : Unipress, 231 s. ISBN 978-951-579-310-2 (sid.)

Timonen, Lauri (2005): Päämme päällä tähtitaivas ja sisällämme moraalilaki. Aki Kaurismäen Suomi-kuva ajna ja tunteiden synteesinä. Teoksessa Toiviainen, Sakari ym. (toimituskunta): Suomen kansallisfilmografia. Osa 12 : vuosien 1996-2000 suomalaiset kokoillan elokuvat. Helsinki: Edita & Suomen elokuva-arkisto, 866 s.
ISBN 951-860-973-X (koko teos, sid.) ISBN 951-37-3970-8

Timonen, Lauri (2006): Aki Kaurismäen elokuvat. Helsinki: Otava, 350 s.
ISBN-10: 951-1-20617-6 ISBN-13: 978-951-20617-0
Kirjassa esitellään ohjaajan koko tähänastinen tuotanto persoonallisella otteella.

Timonen, Lauri (2009): Lähikuvassa Matti Pellonpää. Helsinki : Otava, 335 s. ISBN 978-951-1-22903-2 (sid.)

Toiviainen, Sakari (1994):  Kaurismäki-ilmiö Arielin valossa. Teoksessa Kinisjärvi, Raimo, Malmberg, Tarmo &  Sihvonen, Jukka (toim.): Elokuva ja analyysi. Katsauksia elävän kuvan erittelyyn ja tulkintaan. Helsinki: Painatuskeskus, 211 s. Julk. Suomen elokuva-arkisto. ISBN 951-37-1473-X (nid.)

Toiviainen, Sakari (2002):  Levottomat sukupolvet. Uusin suomalainen elokuva. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  302 s. Sarja: Suomen elokuva-arkiston julkaisuja. ISBN 951-746-424-X (sid.)

Toiviainen, Sakari (2007): Sata vuotta – sata elokuvaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 239 s. Sarja: Suomen elokuva-arkiston julkaisuja. ISBN 978-951-746-912-8 (sid.)

Tonteri, Päivi (2001): Kertovat sanat ja sakset : henkilöiden hahmottuminen Juhani Ahon romaanissa sekä Nyrki Tapiovaaran ja Aki Kaurismäen elokuvissa. Helsinki: Helsingin yliopisto, 107 s. Pro gradu -tutkielma: Kotimainen kirjallisuus.

Varto, Juha, Saarnivaara, Marjatta & Tervahattu, Heikki (toim.) (2003):  Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Hamina: Akatiimi,  221 s. + liite 7 s.  Juhlakirja professori Inkeri Savalle kuusikymmenvuotispäivänä 11. huhtikuuta 2003. Osa tekstistä englanniksi. ISBN 952-5378-05-5 (nid.)
Kohdehenkilöinä Sava, Inkeri,  Pasolini, Pier Paolo,  Kaurismäki, Aki. Elokuva: Mies vailla menneisyyttä.

Werner, Johen (2005): Aki Kaurismäki. Mainz: Bender, 350 s. Saksankielinen. Elokuvien analyysi ja Aki Kaurismäen haastattelu. ISBN: 3-936497-08-7.

Weis, Tasara (2009): ”Akilandia”: Kaurismäki und seine Finnland-Trilogie.
Wien: Universität Wien, 175 s. Diplomarbeit: Theater-, Film- und Medienwissenschaft.

Vince, Zalán
 (2003): Filmrendezőportrék: kortársaink a filmművészetben. Budapest: Osiris, 405 s. Unkarinkielinen.
ISBN 963389395X
Useita kohdehenkilöitä elokuva-alalta mm. Aki Kaurismäki

Ylänen, Helena 
(1996): Matti Pellonpää ja elokuvanäyttelemisen taito : viisi lapsuuden-, opiskelu- ja työtoveria kertoo Peltsistä. Teoksessa Sinisalo, Kati (toim.):  Elävän kuvan vuosikirja.  Helsinki: Edita, 298 s.
ISBN 951-37-1875-1 (nid.)
Artikkelissa on haastateltu näyttelijä Matti Pellonpään ystäviä ja työtovereita. He muistelevat yhteisiä elokuvia ja Pellonpään ammattitaitoa nimenomaan elokuviin keskittyneenä näyttelijänä. Muistelijat ovat Matti Ijäs, Janne Kuusi, Kari Väänänen, Mika Kaurismäki ja Aki Kaurismäki.

Ylänen, Helena (2005): Sata parasta elokuvaa ja kymmenen kehnoa kaupan päälle. Helsinki: Helsingin Sanomat.
ISBN 952-5557-06-5
Kirjassa mukana arviot Aki Kaurismäen elokuvista Varjoja paratiisissa (1986), Tulitikkutehtaan tyttö (1990),  Pidä huivista kiinni, Tatjana (1994), Kauas pilvet karkaavat (1996) ja Mies vailla menneisyyttä (2002). Myös Mika Kaurismäen Arvottomat (1982) on Helena Yläsen TOP 100 -listalla.